Tạo webapp Helloworld với ExpressJS

Yêu cầu đầu tiên cần phải setup NodeJS. Xem ở đây

Tếp theo là phải nghỉ ra cái tên cho webapp của mình. Ở đây mình đặt tên là helloworld.

Mở Terminal (giao diện dòng lệnh) ra gõ những dòng lệnh sau:

$mkdir helloworld
$cd helloworld

Chạy lệnh npm init để tạo ra file package.json trong folder helloworld. Xem thêm đặc tả package.json

$npm init

Khi chạy lệnh này nó sẽ hỏi một vài câu hỏi những câu trả lời của bạn sẽ được ghi vào nội dung của package.json. Đơn giản là cứ nhấn Enter. Mình còn có cơ hội chỉnh sữa lại sau.

Tiếp đến là install Express, chạy lệnh sau:

$npm install express --save

Đợi một vài phút để npm kéo module về.

Chạy lệnh sau để tạo file index.js

$touch index.js

Copy nội dung sau vào file index.js. Để tiện lập trình trong NodeJS, các bạn nên dùng một editor, mình dùng Visual Code của Microsoft, download ở đây.

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`))

Cuối cùng, chạy lệnh sau để start cái web của bạn

$node index.js

Nếu thành công thì nó sẽ báo Example app listening on port 3000!

Mở browser vào địa chỉ http://localhost:3000/ Nếu nó xuất hiện chữ “Hello World” chúc mừng bạn đã thành công.

Tất cả các lệnh trên, các bạn có thể gom thành một lệnh duy nhất như sau:

$mkdir helloworld && cd helloworld && npm init -y && npm install express && touch index.js

Đây là cách cơ bản nhất, ngoài ra còn nhiều cách khác nữa. Thế giới NodeJS muôn hình vạn trạng!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *