Docker with Vultr

Vultr là gì?

Vultr là nhà cung cấp dịch vụ VPS Server, Cloud Server với 100% phần cứng SSD, 15 datacenter location trải dài trên khắp thế giới. Ưu điểm của Vultr là giá rẻ, hiệu năng cao và cài đặt dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ cần 1 ly trà sữa/1 tháng là có thể có 1 server để cho bạn vọc vạch. Đăng ký Vultr ở đây.

Vultr Logo

Tạo một Docker trên Vultr

Đăng nhập vào Vultr

Sau khi đã đăng ký Vultr và kích hoạt thành công, bạn sẽ truy cập vào trang quản trị tài khoản bằng địa chỉ https://my.vultr.com/.

Nếu đăng nhập lần đầu và chưa có server nào được tạo bạn sẽ nhìn thấy màn hình tạo Server ngay. Nếu bạn đã tạo server bạn sẽ thấy màn hình như sau:

Bây giờ bạn hãy bấm vào nút dấu cộng (+) để tạo server mới:

 • Vultr có rất nhiều vị trí đặt server trải dài từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á. Tùy thuộc vào đối tượng khách truy cập bạn muốn hướng tới mà chọn vị trí phù hợp. Ví dụ bạn ưu tiên đối tượng ở Việt Nam thì nên chọn vị trí là Singapore hoặc Tokyo cho gần Việt Nam.
 • Chọn tab Application, chọn Docker, có 2 option lựa chọn là Ubuntu hay CentOS. Tuỳ bạn rành về OS nào thì chọn OS đó. Ở đây mình chọn CentOS.
 • Chon Server Size. Tuỳ nhu cầu mà mình lựa chọn size phù hợp. Nếu chỉ để test thì nên chọn gói thấp nhất 5USD/tháng.
 • Sau đó nhấn nút Deploy Now
 • Quá trình cài đặt có thể mất ít phút. Sau khi cài đặt xong bạn sẽ có được IP và tài khoản root để đăng nhập qua SSH.
 • Mở Terminal gõ $ssh root@<IP address> để vào server này.
 • Sau khi login gõ docker --version để kiểm tra version của Docker

Deploy một app lên Vultr

Để deploy một image lên Docker, có 2 cách:

 • Cách 1: deploy 1 image từ local Docker lên Vultr:
  • Lưu image tử local Docker thành file zip: $docker save <image-name> | gzip > <image-name>.tar.gz
  • Copy file zip này lên server Vultr: $scp <image-name>.tar.gz root@<IP adress>:/root/image_zips/
  • SSH vào server Vultr, deploy image này lên Docker: $docker import <path-of-image-name>
  • Chạy lệnh $docker images để kiểm tra xem image đã import thành công hay chưa
  • Chạy lệnh docker run --rm -d -p <HOST_PORT>:<CONTAINER_PORT> <image-name>:latest để start app
 • Cách 2: copy source-code từ local lên server Vultr bằng lệnh scp. Sau đó tiến hành tạo deploy như local. Xem ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *