Setup Docker trên Mac

Để cài đặt được Docker trên Mac, bạn chỉ cần truy cập trang sau:

https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/#download-docker-for-mac

Để download phải đăng ký account trước. Account này không chỉ để dùng để download Docker mà còn dùng để download hay tạo các image sau này.

Sau khi đăng ký xong thì sẽ được tải về file docker.dmg rồi double click file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng Application:

Sau khi setup xong thì biểu tượng cá voi xuất hiện trên thanh status bar. Click vào nó và đăng nhập với account đã tạo.

Whale in menu bar

Mở Terminal, chạy 2 lệnh sau xem quá trình cài đặt có OK không?

$docker version để kiểm tra version

$docker run hello-world để kiểm tra xem Docker có kéo image về như mong đợi hay không.

Nếu thành công. Xin chúc mừng đến với thế giới của Docker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *